Sep
29
Fri
Holy Hour @ St Patrick's Church
Sep 29 @ 6:30 pm – 7:30 pm
Reconciliation @ St Patrick's Church
Sep 29 @ 6:45 pm – 7:15 pm
Sep
30
Sat
Reconciliation @ St Patrick's Church
Sep 30 @ 9:30 am – 10:25 am
Oct
4
Wed
Holy Hour @ St Michael's Church
Oct 4 @ 6:30 pm – 7:30 pm
Reconciliation @ St Michael's Church
Oct 4 @ 6:45 pm – 7:15 pm
Oct
6
Fri
Holy Hour @ St Patrick's Church
Oct 6 @ 6:30 pm – 7:30 pm
Reconciliation @ St Patrick's Church
Oct 6 @ 6:45 pm – 7:15 pm
Oct
7
Sat
Anointing of the Sick @ St Patrick's Church
Oct 7 @ 9:00 am – 10:00 am
Reconciliation @ St Patrick's Church
Oct 7 @ 9:30 am – 10:25 am
Oct
11
Wed
Holy Hour @ St Michael's Church
Oct 11 @ 6:30 pm – 7:30 pm