Sep
15
Fri
Holy Hour @ St Patrick's Church
Sep 15 @ 6:30 pm – 7:30 pm
Reconciliation @ St Patrick's Church
Sep 15 @ 6:45 pm – 7:15 pm
Sep
16
Sat
Reconciliation @ St Patrick's Church
Sep 16 @ 9:30 am – 10:25 am
Sep
20
Wed
Holy Hour @ St Michael's Church
Sep 20 @ 6:30 pm – 7:30 pm
Reconciliation @ St Michael's Church
Sep 20 @ 6:45 pm – 7:15 pm
Sep
22
Fri
Holy Hour @ St Patrick's Church
Sep 22 @ 6:30 pm – 7:30 pm
Reconciliation @ St Patrick's Church
Sep 22 @ 6:45 pm – 7:15 pm
Sep
23
Sat
Reconciliation @ St Patrick's Church
Sep 23 @ 9:30 am – 10:25 am
Sep
27
Wed
Holy Hour @ St Michael's Church
Sep 27 @ 6:30 pm – 7:30 pm
Reconciliation @ St Michael's Church
Sep 27 @ 6:45 pm – 7:15 pm